Välkommen till Alwex

Vårt huvudkontor finns på Arabygatan 37 i Växjö och vår växel/reception når du på 0470–72 71 00 alternativ via e-post på info@alwex.se.
Växeln är öppen vardagar mellan kl. 07.30- 16.00  (lunchstängt 12.00- 12.30), där vi hanterar de flesta vanliga förekommande ärenden.

 

Besök oss på Alwex!

Alwex Transport AB (Säte)   

Arabygatan 37, 352 46 Växjö
 

Alwex Lager & Logistik AB

Högsbyvägen 3, 352 74 Växjö
Godsadress: Stora Räppevägen 62

Alwex Intermodal AB

Blädingevägen 25, 342 32 Alvesta

 

Tunatorp återvinning

Väg 30 Norr om Växjö flygplats

 

Malmö, Lager & Terminal

Kosterögatan 10 211 24

Alwex Recycling AB       

Gottåsa, 340 32 Grimslöv
 

 

Ledning

Ledning

Magnus Karlsson
VD
Anders Hallström
AO- chef Transport & Terminal
Maria Trulsson
Vice VD, Ekonomichef
Anders Jemt
VD Alwex Lager & Logistik AB
Mikael Listerud
Personalchef
Sven-Göran Rohlin Rydtorp
AO-chef Miljö & Anläggning, VD Alwex Recycling

Transport & Terminal

Transport & Terminal

Anders Hallström
AO- chef Transport & Terminal
Ulf Holgersson
Chef - Strategisk planering

Försäljning

Jonny Karlsson
Säljare
Tommy Nilsson
Säljare

Strategisk planering

Ulf Holgersson
Chef - Strategisk planering
Johan Axelsson
Produktutvecklare
Marcus Ervik
Produktutvecklare

Transportledning krets

Yvonne Petersson
Transportledare
Tomas Söderberg
Transportledare
Behram Rexhepi
Transportledare

Transportledning samdistribution

Fredrik von Porat
Transportledare
Mikael Bachstätter
Transportledare
Daniel Hartman
Transportledare

Administration Transport & Terminal

Pernilla Bergström
Kvalitet & Reklamation
Andreas Hedlund
Controller/Verksamhetsutvecklare

Fjärr

Transportledning fjärr

Mats Norlander
Gruppledare trafikledning
Per Järgren
Transportledare fjärr
Michael Stridsberg
Transportledare fjärr
Amer Catak
Transportledare fjärr

Administration fjärr

Mikael Färdigh
Administratör
Annelie Ström
Administratör

Miljö & Anläggning

Miljö & Anläggning

Vi på transportledningen på Alwex Miljö & Anläggning nås på tel 0470-72 71 20. Vi mottar gärna bokning och beställning via bokning.ba@alwex.se

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
AO-chef Miljö & Anläggning, VD Alwex Recycling
Per-Olof Telehagen
Maskinsamordnare och täktansvarig
Johan Tholander
Säljare
Glenn Petersson
Drivmedel/Försäljning
Emma Mogensen
Drivmedel/Försäljning

Transportledning Miljö & Anläggning

Mattias G Sandahl
Trafikchef Miljö & Anläggning
Magnus Gustavsson
Transportledare Container, Miljö & anläggning
Björn Persson
Försäljning Tunatorp
Daniel Nilsson
Administratör/Transportledare Elit
Nicklas Persson
Transportledare Elit
Mikael Jungh
Transportledare Miljö & anläggning

Administration Miljö & Anläggning

Charlotte Häggblad
Administratör/Transportledare
Fredrik Lundgren
Administratör

Betong

Ulf Ragnarsson
Ansvarig driftchef
Mats Andersson
Transportledare & Betong- blandarmaskinist
Tel: 0470-72 71 31
Fax: 0470-668 80
betong.betong@alwex.se
Erik Rosberg
Transportledare & Betong- blandarmaskinist
Tel: 0470-72 71 31
Fax: 0470-668 80
betong.betong@alwex.se

Recycling

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
AO-chef Miljö & Anläggning, VD Alwex Recycling
Per-Olof Telehagen
Maskinsamordnare och täktansvarig
Johan Tholander
Säljare

Lager & Logistik

Lager & Logistik

Anders Jemt
VD Alwex Lager & Logistik AB
Jörgen Svensson
Marknad/Affärsutvecklare/vVD Alwex Lager & Logistik/VD Alwex Intermodal AB

Verksamhetutveckling

Operativa kontakter

Ulf Andersson
Teknik/Säkerhet
Micael Nilsson
Chef Validoo

Ekonomi/Administration

Ekonomi & Administration

Maria Trulsson
Vice VD, Ekonomichef

Miljö- och Kvalitet

Ingegerd Svensson
Miljö- och Kvalitetschef

Ekonomi/Administration

Therese Gustavsson
Löner / Avräkning
Barbro Klasson
Redovisningschef
Nina Gustavsson
Ekonomiassistent
Johanna Holmén
Receptionist/ Marknadsassistent
Lena Hagström
Ekonomiassistent/ Löner

Projekt

Jesper Eklund
Projektledare

IT & System

Jonas Karlsson
IT-ansvarig

HR

HR

Mikael Listerud
Personalchef

Transportörsförening

Transportörsförening

Alwex:s delägare har sedan lång tid tillbaka en transportörsförening som har följande uppgift:

  • Verka för ett gott förhållande mellan transportörerna och Alwex.

  • Tillsammans med Alwex och berörda transportörer verka för en rationell och effektivt organiserad och samordnad trafik

  • I övrigt tillvarata medlemmarnas intressen i frågor rörande förhållandet mellan transportör och Alwex

  • Bistå medlem vid förhandling med Alwex när så begärs och behov föreligger

  • I övrigt arbeta för en sund utveckling av biltrafiken och befästa omvärldens, särskilt kundens, förtroende för biltrafik.

  • Föreningen fungerar även som aktiebank.

 

Kontaktpersoner

Föreningen har en styrelse bestående av ett antal åkeriägare inom Alwex. Ordförande och kontaktperson för transportörsföreningen är ordförande Peter Sagebrant 070-525 00 98 (L.G. Pettersson Åkeri AB)som nås bl.a. via epost: transportorsforeningen@alwex.se.


Transportörsföreningen mottar delägarnas synpunkter gärna skriftligen ex. via vår mail enligt ovan alternativt via brev i föreningens postlåda vid Alwex-receptionen i Växjö. 


Ansökan förändring av enheter

Blankett till åkerier/entreprenörer som ex. vill ansöka om nytt transportörsavtal eller utökning av antalet enhet/-er hittar du här...