Fjärrtransporter

 
Våra transporter sker idag över hela Sverige med delpartier & hellaster. Våra mer frekventa uppdrag består av industriprodukter, kyldiskar, råvaror, virke & spånskivor. En betydande  del av volymen utgår från vår intermodala terminal i Alvesta där gods lastas om från järnväg  för slutdistribution med lastbil till kund. 
 
Vi besitter möjligheten att hantera både stora volymer, farligt gods, långa avstånd & flexibla upplägg som passar dig som kund.
 
Har du egna önskemål om ditt transportupplägg? Kontakta gärna vår säljare nedan:
 
Gustaf Lundholm
0470-72 71 53