Övriga material

 


Singel 8/16 från Alwex
Singel 8/16

Singel 16/30 från Alwex
Singel 16/30

Singel 30/60 från Alwex
Singel 30/60 

Singel

Natursingel eller gårdsingel som det också kallas är ett naturmaterial som finns i storlekarna 8/16 mm, 16/30 mm samt 30/60 mm.

Singel 8/16 samt 16/30 används till exempel som överyta till trädgårdsgångar, dränering kring husgrunder och andra byggnader. Man använder också Singel 8/16 i betongtillverkning. Singel 30/60 används mer till dekoration och täckning av ytor då den är lite för grov för att gå på.

Lämplig bäddtjocklek: ungefär dubbla stenstorleken. 

 

Klicka påbild för att se just den produkten.

Tegelkross, röd från Alwex
Tegelkross, röd

 

Tegelkross, röd

Tegelkross är krossat tegel och takpannor i olika grovlek.

Tegelkross finns i storleken 16/32 mm. Tegelkross används till dekoration i rabatter, planteringar osv. Rött tegelkross gör sig mycket bra till exempel bland barrväxter. Materialet ger ett bra mikroklimat i jorden då det dränerar ytan och samtidigt släpper igenom värme och syre.


Tegelkross är känsligare än stenmaterial och passar därför lämpligast på ytor som man inte beträder så ofta. Tegelkross tillsammans med fiberduk hindrar ogrästillväxt på samma sätt som andra täckmaterial. 

Klicka på bild för att se just den produkten.

 

Gatsalt - sommarsalt

 

Gatsalt - vintersalt